Тегления

Детайли за файл

Zlatitsa - Sopot (sub-Balkan line) Zlatitsa - Sopot (sub-Balkan line) АКТУАЛНО(20 гласа)

 

 

Трасето Златица - Сопот е част от 3-та линия София - Бургас, наричана още Подбалканска. Преминава през много красиви пейзажи на централна Стара планина. По това трасе са изградени следните тунели: Козница,Хумника, Зли дол, Ралча, Грашевица, Вишина кория и Гендера. В района на гр. Клисура трасето минава на две нива като описва нещо като цифрата 6. Всичко това става под земята т.е.посредством тунелите. Трасето е едно от най модерните в участъка София- Карлово - изцяло с автоматично управление на движението. За по-голяма безопасност междугарието е разделено на блок-участъци сигнализирани с блок-сфетофори. Поставете Вашия подвижен състав и се наслаждавайте.

*******************************************************

Zlatitsa route - Sopot is part of the 3rd line Sofia - Burgas, called sub-Balkan. Passes through many beautiful landscapes of Central Stara Planina. On this route are built following tunnels: Koznitsa Humnika, evil dol Ralcha, Grashevitsa, Vichy and Koria Gendera. In the region of Klisura route passes on two levels, describe something like figure 6. All this is t.e.posredstvom underground tunnels. The track is one of the most modern in the area of Sofia-Karlovo - fully automatic control of movement. For safer stations is divided into block areas indicated by block your sfetofori.Postavete rolling stock and enjoy.

Информация
Размер 183.07 MB
Тегления 9 006
Лиценз
Автор sbarakov
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2010-04-15 12:04:37
Версия: 1.00
Оценка
(20 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.