Уроци

Всеки занимаващ се с правене на добавки трябва да се регистрира!

Ако не сте регистриран вие придобивате KUID с номер "-2:1000" и ако някой друг нерегистриран потребител има същия номер, се дублират. Така двата файла не могат да бъдат инсталирани по едно и също време.

Едно от важните неща при работа с Content Manager е KUID номера. Първо ще поясна какво означава:

Общ вид: <kuid:ааааaа:bbbbbb:с>
aaaaaa - ID на регистрирания потребител;
bbbbbb - пореден номер на файла, създаден от потребителя;
с - версия на файла.

ID на регистрирания потребител:
Всеки регистриран (описано е как по-надолу) притежава ID (уникален идентификационен номер), с този номер той се "застрахова" че нещата му няма да бъдат дублирани.

bbbbbb - ID на файла създаден от потребителя
След като сте се регистрирали и сте придобили уникалния си kuid, вие сте готови да клонирате, създавате нови неща (вагони,локомотиви,трасета,обекти и т.н.). Всеки нов току-що придобит номер започва по подразбиране от 1000 и продължава: 1001, 1002, 1003 и т.н. Всеки нов файл има различен от номер.


Как да си направим KUID номер:

1. Стартирате Content Manager-a, избирате от горното меню: File->Settings и ви се появява прозорец, избирате Internet и щракате върху бутона "Register Now!"


2. Отваря се Интернет страницата на AURAN и следвате стъпките за регистрация.


3. След успешно приключване на регистрацията, връщате се в Content Manager и си въвеждате данните. Натискате SAVE.


4. Ако всичко е успешно, в долния ляв ъгъл ви изписва "Ready" и сте готови да "творите"

5. Пример: След клонинг или създаване на нов файл ви се появява вече името и KUID номера ви:

6. Ако случайно някога Content Manager иска да регистрите серийния номер, не се притеснявайте. Просто дайте Cancel или го избегнете по друг начин. Вашият kuid ще работи, дори да не е регистриран серийният номер.

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.