Уроци

Има обекти, чиито имена могат да се сменят (напр. Пост 1, Пост 2 и т.н.). Когато се прави трасе и един обект ще бъде използван много пъти, но под различно име в самата игра, можете да го направите ето така:

1. Слагате обекта и избирате бутон "?"(Edit Properties).

2. След като се избрали бутон, отивате върху обекта и натискате върху името (name, понякога може да го няма, но след като напишете нещо ще се появи, ако е направен така обекта).

3. Появява ви се полето Properties. Изписвате желаното наименование.

 4.След като се го надписали, избирате зелената отметка (Accept) и се готови

 5. Така може да имате два едни и същи обекта с различно име отпред.

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.