Статии

Считано от 26.01.2019 г. новите добавки в сайта ще бъдат именувани по начин, позволяващ по-лесния достъп до тях и намирането им в списъка на играта. Екипът на trainz-bg изготви стандартизацията, по която да се преименува подвижният състав в играта. Новите добавки ще изпълняват тези условия, а старите поетапно ще бъдат проверени за грешки и преименувани. Целта е да се постигне по-лесното намиране на търсена единица, както и по-добър естетически вид на цялостната подредба на добавките. Молим потребителите да бъдат търпеливи по време на цялостната ревизия на обектите в сайта, както и да ни сигнализират при забелязани грешки.

Именуването на добавките ще се прави съгласно следните указания:

 1. Общи предписания:
  1. Всички имена започват с първа буква „B“ от латинската азбука. В случаите, когато подвижната единица принадлежи на държавния превозвач БДЖ, тя ще започва с „BDZ“, а когато е на друга администрация или частна компания – с „BG“. Допускат се изключения само в определени случаи (т. V и VI). Трасетата и обектите също ще започват с „BG“.
  2. Създават се фиксирани имена за подвижен състав от един и същи вид:
   • Loc – локомотиви (от англ.: Locomotive – локомотив);
   • M – мотриси;
   • Е – електрически (от англ.: Electric – електрически);
   • D – дизелови (от англ.: Diesel – дизелов);
   • S – парни (от англ.: Steam – парен);
   • Vagon – пътнически вагони (транскрибирано от бълг.);
   • Wagen – товарни вагони (от нем.: Wagen – вагон);
   • Tech – ремонтна и специализирана техника (от англ.: Technique – техника);
   • NG – теснопътен ПЖПС с междурелсие 760 мм (от англ.: Narrow Gauge – теснопътен);
   • NGD – теснопътен ПЖПС с междурелсие 600 мм (от фр. Decauville – Дековил);
   • GT – градски транспорт (транскрибирано от бълг).
  3. Създават се фиксирани имена за обектите от един и същи вид:
   • NRIC – обекти и подвижен състав, собственост на НКЖИ (означението на администрацията не се транскрибира, а се превежда официално: National Railway Infrastructure Company);
   • Gara – сгради на гари (транскрибирано от бълг.);
   • Spirka – сгради на спирки (транскрибирано от бълг.);
   • Peron – перони (транскрибирано от бълг.);
   • Tree – дървета (от англ.: Tree – дърво).
 2. Локомотиви:
  1. Електрически:
   1. Собственост на БДЖ:
    BDZ LocE <серия> <номер> (<дружество> <др.>)
    Серията и номерът се записват по 5-цифрения вариант.
    Напр.: BDZ LocE 44 160.7.
    • При изписване на дружеството (пътнически или товарни превози – PP или TP), то стои след номера.
     Напр.: BDZ LocE 44 108.9 TP;
    • При локомотиви с UIC номер, „9152...“ се записва накрая.
     Напр.: BDZ LocE 44 078.1 PP 9152 0044 078-1;
    • При локомотиви с означение „Е41“ или „Е42“, буквеното означение се записва като латинско „E“  след номера.
     Напр. за локомотив Е41-26: BDZ LocE 41 026 (E41-26);
    • При локомотиви с означение „43р“, буквата се записва като латинско „p“ след серийното означение.
     Напр. за локомотив 43р-61: BDZ LocE 43p 061.
   2. Собственост на друга администрация или частна компания:
    BG LocE <означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG LocE BZK 40 0582.3.

    • При локомотиви с UIC номер, първите цифри се записват накрая.
  2. Дизелови:
   1. Собственост на БДЖ:
    BDZ LocD <серия> <номер> (<дружество> <др.>)
    Серията и номерът се записват по 5-цифрения вариант.
    Напр.: BDZ LocD 07 123.3.
    • При изписване на дружеството (пътнически или товарни превози – PP или TP), то стои след номера
     Напр.: BDZ LocD 06 012.9 TP;
    • При локомотиви с UIC номер, „9252...“ се записва накрая
     Напр.: BDZ LocD 06 097.6 TP 9252 0006 097-6;
    • При локомотиви с означение „Дх1“, като серия се записва „04“, а „Дх1“ стои след номера
     Напр. за локомотив Дх1-01: BDZ LocD 04 001 (Дх1-01).
   2. Собственост на друга администрация или частна компания:
    BG LocD <означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG LocD BZK 52 249.0; BG KCM TEM2-B 036.
    • При локомотиви с UIC номер, първите цифри се записват накрая.
  3.  Парни:
   1. Локомотиви със серийно означение:
    BDZ LocS <серия>-<номер> (<др.>)
    Напр.: BDZ LocS 01-23;
   2. Локомотиви без серийно означение:
    BDZ LocS N<номер> (<др.>)
    Напр.: BDZ LocS N148.
 3. Мотриси:
  1. Електрически:
   BDZ M-E <серия> <номер> <буква> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на състава.
   Напр.: BDZ M-E 32 157.0 A; BDZ M-E 32 157.0 B.

   • При мотриси с UIC номер, „9452...“ се записва накрая.
    Напр.: BDZ M-E 31 015.1 A 9452 31 015-5.
  2. Дизелови:
   BDZ M-D <серия> <номер> <буква> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на състава.
   Напр.: BDZ M-D 19 001.7.

   • При мотриси с UIC номер, „9552...“ се записва накрая.
    Напр.: BDZ M-D 10 047.2 A 9552 10 047-2.
  3. Парни:
   BDZ M-S <номер> (<др.>)
   Напр.: BDZ M-S 202.
 4. Вагони:
  1. Пътнически:
   1. Собственост на БДЖ:
    • За единични бройки:
     BDZ Vagon <серия><класово означение> <номер> (<др.>)
     Напр.: BDZ Vagon 47 Bm 5152 2047 578-1;
    • За вагони, които са част от пакет, обединяващ няколко (напр. състав на някой влак):
     BDZ Vagon <пакет> (<серия><класово означение>) <номер> (<др.>)
     Напр.: BDZ Vagon Hebar 15 Am 5152 1015 018-8;
    • За единични бройки, които са част от по-голяма група вагони (напр. ретро вагони)
     BDZ Vagon <група> (<серия><класово означение>) <номер> (<др.>)
     Напр.: BDZ Vagon R-V A2 40.
   2. Собственост на друга администрация или частна компания:
    BG Vagon <означение на администрацията> <серия><класово означение> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG Vagon OTEX 80 Bcm 5152 5080 724-2.
  2. Товарни:
   1. Собственост на БДЖ:
    • За единични бройки:
     BDZ Wagen <означение> <номер> (<др.>)
     Напр.: BDZ Wagen Hbbins 2152 2468 727-1;
    • За вагони, част от пакет:
     BDZ Wagen <пакет> <означение> <номер> (<др.>);
   2. Собственост на друга администрация или частна компания:
    BG Wagen <означение на администрацията> <означение> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG Wagen VZ99 Eaos 8452 5303 267-4;
   3. Вагон от състав на смесен влак:
    За товарен вагон, част от пакет на влак с пътническа композиция, се допуска изписването на „Vagon“ вместо „Wagen“.
    Напр.: BG Vagon OTEX Hccrrs 4580 2909 172-5 A.
 5. Специализирана и ремонтна техника:
  BG Tech <означение на администрацията> <серии, означения и/или номера> (<др.>)
  Напр.: BG Tech Tinsa EM-120 9852 9092 001-7.
 6. Теснопътен ПЖПС:
  1. С междурелсие 760 мм:
   1. Локомотиви:
    BG NG < означение на администрацията> <серия и/или номер> (<др.>)
    Напр.: BG NG BDZ 77 002.4; BG NG BDZ 3.76;
   2. Мотриси:
    BG NG < означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG NG BDZ 81 002;
   3. Вагони:
    BG NG < означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG NG BDZ B4
    -76 682; BG NG BDZ R4-76 6315.
    • Забележка: При теснопътните вагони серията включва буквени означения.
   4. Други:
    BG NG < означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>).
  2. С междурелсие 600 мм:
   1. Локомотиви:
    BG NGD < означение на администрацията> <серия и/или номер> (<др.>)
    Напр.: BG NGD Plovdiv 94-02;
   2. Вагони:
    BG NGD < означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>)
    Напр.: BG NGD BDZ Cf60-4 105
    .
    • Забележка: При теснопътните вагони серията включва буквени означения.
   3. Други:
    BG NGD < означение на администрацията> <серия> <номер> (<др.>).
 7. Градски транспорт:
  1. Метро:
   BG GT<град> Metro <серия и номер> <буква> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на състава.
   Напр.: BG GTSofia Metro 81 – 717-4.4 1019 A.

   • В случай на чуждестранни метровлакове в trainz-bg, след града се изписват и инициалите на страната.
    Напр.: BG GTMoscow RU Metro Еж 81 – 707-8 5204 A.
  2. Трамваи:
   BG GT<град> Tram <модел, серия и номер> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на съчленени трамваи.
   Напр.: BG GTSofia Tram CKD T6B5 4108; BG GTSofia Tram Tramkar T6M-Sofia65 846 A.
   • В случай на чуждестранни трамвайни мотриси и/или ремаркета в trainz-bg, след града се изписват и инициалите на страната.
  3. Тролейбуси:
   BG GT<град> Troll <модел и номер> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на съчленени тролеи.
   Напр.: BG GTPlovdiv Troll Skoda 14tr 267.

   • В случай на чуждестранни тролеи в trainz-bg, след града се изписват и инициалите на страната.
  4. Автобуси:
   BG GT<град> Bus <модел и номер> (<др.>)
   С латински букви А, В, С,... се означават компонентите на съчленени автобуси.
   Напр.: BG GTVarna Bus Ikarus 280 5907.
   • В случай на чуждестранни автобуси в trainz-bg, след града се изписват и инициалите на страната.
 8. Обекти:
  Обектите се именуват според вида си и администрацията-собственик, но запазват инициалите „BG“ отпред:
  BG (<означение на администрацията>) <вид> <име> (<др.>)
  Напр.: BG NRIC Gara Bov; BG tree krusha1; BG NRIC Peron Sofia 12m; BG blok4.
 9. Трасета:
  1. Железопътни линии от националната мрежа:
   BGR <трасе> (<др.>)
   Напр.: BGR Vidin - Mezdra 1975 winter;
  2. Нереални трасета:
   BGI <име> (<др.>)
   Напр.: BGI Imaginary route;
  3. Трасета за градски транспорт:
   BG GT<град> <трасе> (<др.>)
   Напр.: BG GTSofia Borovo-NDK Tram.
 10. За всички неспоменати добавки имената се определят по начин, максимално удовлетворяващ целите на гореописаните указания.

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.