Статии

Автор: Иван Пулевски (ivan4)


 

До 1969 г. в България се използват старите серийни означения, но с навлизането на новите международни стандарти, се приема системата на UIC. 

Номерът при UIC стандарта се състои от 12 цифри, групирани както следва: AB-CD EF-GH XYZ-T (това е общ вид на номера – на буквите съответстват цифри). Под номера се изписва означението на вагона, за което можете да прочетете тук

При пътническите вагони, цифрите се тълкуват по следния начин:
AB - Статут на движение на вагона;
CD - Код на страната, в която вагонът домува;
E - Класа и вид на вагона;
F - Брой купета/сепарета и други подробности относно интериора;
GH - Отопление на вагона;
XYZ - Пореден номер в серията;
K - Контролна цифра.

Първата двойка от номера (AB) се определя по дадения списък:

Без международен сертификат по RIC:
00 – Бракуван пътнически вагон
50 - Пътнически вагон за вътрешно съобщение
55 - Частен пътнически вагон за вътрешно съобщение
60 - Служебен пътнически вагон
65 - Автомобилен вагон
70 - Климатизиран и/или херметизиран пътнически вагон за вътрешно съобщение
75 - Частен климатизиран и/или херметизиран пътнически вагон за вътрешно съобщение

С международен сертификат по RIC:
51 - Неклиматизиран пътнически вагон с фиксирано междурелсие
52 - Неклиматизиран пътнически вагон за междурелсия 1435мм/1520мм
54 - Неклиматизиран пътнически вагон за междурелсия 1435мм/1668мм
56 – Неклиматизиран частен пътнически вагон с фиксирано междурелсие
57 – Вагон от ОСЖД
61 - Климатизиран пътнически вагон с фиксирано междурелсие
62 - Климатизиран пътнически вагон за междурелсия 1435мм/1520мм
63 - Автомобилен вагон на базата на пътнически
64 - Климатизиран пътнически вагон за междурелсия 1435мм/1668мм
66 – Климатизиран частен пътнически вагон за междурелсия 1435мм/1668мм
71 - Спален вагон
73 - Климатизиран и херметизиран пътнически вагон с фиксирано междурелсие

Втората двойка от номера (CD) е кодът на страната и се определя според следния списък:

Третата двойка се състои от две цифри:

Пета цифра (E):
0 - Пощенски и частни вагони, спални вагони на CIWL
1 – Седащ вагон, първа класа
2 – Седящ вагон, втора класа
3 – Седящ вагон, първа и втора класа
4 – Кушет, първа или първа и втора класа
5 – Кушет, втора класа
6 – Спални и специални вагони
7 – Спални и специални вагони
8 – Ресторанти и специални вагони
9 – Фургони и специални вагони

Шеста цифра (F):
0 – Вагон с 10 купета/сепарета
1 – Вагон с 11 купета/сепарета
2 – Вагон с 12 купета/сепарета
3 – Триосен вагон
4 – Двуосен вагон или бюфет-вагон
5 – Двуетажен вагон или бюфет-вагон/бистро (Изключение правят вагоните от серия 63, защото те не фигурират в таблицата за отоплението)
6 – Двуетажен вагон
7 – Вагон със 7 купета/сепарета или бюфет-вагон/бистро
8 – Вагон с 8 купета/сепарета, вагон-ресторант или специален вагон
9 – Вагон с 9 купета/сепарета или специален вагон

Четвъртата двойка (GH) означава вида на отоплението му и се определя по таблицата:

Следващата група цифри (XYZ) е поредният номер на вагона в серията.

След него се поставя контролната цифра (K), която се изчислява по специална формула, в зависимост от цифрите преди нея.
Екипът на Trainz Bulgaria разработи зве програми, чрез които контролната цифра може да бъде изчислена.

   
Версия с графичен потребителски интерфейс можете да свалите от тук.
   
Версия с текстов потребителски интерфейс можете да свалите от тук.

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.